4.27.2018

АБІТУРІЄНТУ!!!


Абітурієнту!!!
КВНЗ Вінницька академія неперервної освіти пропонує:
1) гнучку цінову політику (з помісячною, поквартальною, посеместровою оплатою);
2) вигідні умови навчання (гнучкий графік навчального процесу);
3) проведення занять висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри екології, природничих та математичних наук;
3) студентами із запропонованої спеціальності можуть бути: випускники ЗОШ І-ІІІ ст., молодші спеціалісти, бакалаври;
4) можливість отримання диплома європейського зразка;
5) проходження навчальних, виробничих і педагогічних практик в Україні та за кордоном з перспективою працевлаштування;
6) виконання замовлень на потреби територіальних громадських органів місцевого самоврядування (неурядових громадських організацій), фізичних і юридичних осіб та інших суб’єктів громадянського суспільства;
7) дистанційна форма навчання для осіб з особливими потребами;
8) широка можливість працевлаштування;
9) забезпечення не місцевих студентів гуртожитком;
10) доступне якісне харчування студентів;
11) диплом державного зразка по закінченню навчання;
12) перспектива продовження навчання за ступеневим принципом в європейському освітньо-науковому просторі;
13) КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” близько 70 років успішно функціонує на ринку освітніх послуг.
Фахівці-екологи, викладачі екології і природознавства працюють на посадах:
• Еколог, інспектор з охорони природи.
• Інспектор з використання водних ресурсів та охорони земель.
• Фахівець садово-паркового господарства.
• Фахівець-еколог в сільському, лісовому, водному господарствах та заповідної справи.
• Консультант в апараті органів державної влади, виконкому, органів місцевого самоврядування з екологобезпечних і природоохоронних питань.
• Інспектор державний з технологічного та екологічного нагляду.
• Організатор природокористування.
• Державний інспектор з охорони обєктів і територій природно-заповідного фонду.
• Інженер з техногенно-екологічної безпеки.
• Фахівець екологічного та радіологічного контролю на митній території.
• Викладач навчальних закладів різних типів та форм власності.
Працевлаштування
Серед випускників можуть бути головні спеціалісти Міністерства екології та природних ресурсів України, Департаментів екології та природних ресурсів облдержадміністрацій та Держекоінспекцій, провідні спеціалісти облдержадміністрацій і природоохоронних установ, Басейнових управлінь водними ресурсами, підприємств та консалтингових фірм, які виконують міжнародні проекти екологічного і природоохоронного спрямування, розробляють документи для отримання дозволів на природокористування та ін.
Потреба у спеціалістах-екологах зумовлена загостренням екологічної кризи в Україні і, зокрема, в Подільському регіоні, що страждають від нераціонального, незбалансованого господарювання, перевиснаження природних ресурсів, бездумних промислових скидів та побутових забруднень тощо. Настав час подолання кризової екологічної ситуації та оптимізації взаємовідносин Людини і Природи за рахунок негайних і виважених заходів економічного, науково-технічного, інформаційного, організаційного та правового характеру. І подолати цю важку ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активна життєва позиція кожного громадянина, самовіддана праця та високий професіоналізм, в тому числі й у екологічній галузі.

4.10.2017

ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯМіністру освіти та науки України
Міністру екології та природних ресурсів України України

Лист-звернення

Вельмишановні Ліліє Михайлівна та Остап Михайлович!
Згідно Наказу МОН України від  06 листопада 2015 року № 1151 колишній напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» для спеціаліста та магістра були замінені на дві спеціальності  -  014 «Середня освіта (екологія) та 101 Екологія.
Натомість в наказі МОН України від 12.04.2016  № 419 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 спеціальність «Середня освіта (екологія)» була відмінена. Це викликало досить велике розчарування у студентів екологічних кафедр.
 Але ось у новому проекті типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів ми побачили введення предмету «Людина і природа». Нарешті в рамках нової дисципліни, яка читатиметься як у класах гуманітарного, так і природничого профілю діти зможуть отримати життєво-важливі компетенції екологічно безпечної поведінки в повсякденному житті: на рівні родини, села (міста) та країни. Проте ми вважаємо, що студенти кафедр екології ВНЗ України можуть з цією задачею впоратись не гірше, ніж студенти-біологи, хіміки чи географи. Адже вони вивчають весь комплекс природничих дисциплін: біологію, хімію, фізику, математику. Досить глибинно вони опановують і географію в рамках цілої лінійки географічних дисциплін - «Метеорологія і кліматологія», «Ландшафтна екологія», «Геологія», «Біогеохімія».  
Слід звернути також увагу, що саме студенти-екологи вивчають людину і природу у їх взаємодії, а не як окремі об’єкти. Про це говорять назви спецкурсів «Екологія людини», «Антропогенне навантаження», «Екотоксикологія», «Техноекологія», «Урбоекологія», «Агроекологія», «Концепція сталого розвитку», «Екологічна культура», «Етнічна екологія», «Екологічний дизайн», «Заповідна справа» тощо.
Взаємодія студентів-екологів з природою не обмежується лише теорією. Не секрет, що в усіх університетах України протягом навчання саме студенти-екологи є головними організаторами та учасниками численних природоохоронних акцій – від посадки дерев до відновлення річок. То ж хто, як не вони, можуть  передати учням цей неоцінений досвід гармонійної взаємодії людини з природою?
Відміна Наказу МОН України від  06 листопада 2015 року № 1151 щодо освітньої спеціальності студента-еколога позбавила випускників кафедр екології можливості працювати керівниками  екологічних гуртків при центрах еколого-натуралістичної творчості молоді. Між тим, в усіх регіонах України саме наші випускники працювали на цій посаді.
  Саме студенти-екологи  мають досвід написання екологічних грантових проектів, що відкриває перспективи для одержання з їхньою допомогою додаткових джерел фінансування загальноосвітніх шкіл в справах озеленення, утеплення приміщень, придбання альтернативних джерел енергії та екобезпечного освітлення.

Нарешті, в чинному класифікаторі професій ДК 003:2010   зазначається така професійна назва роботи як фахівець з екологічної освіти (КОД КП 2213.2). Хто як не студент-еколог може на найвищому професійному рівні виконувати цю роботу?

Враховуючи вище зазначене, просимо дати можливість студентам- екологам ВНЗ України, подібно до студентів-біологів, хіміків та географів, вибирати між інженерним та освітнім профілем. Вважаємо, що в загальноосвітніх школах вони можуть викладати дисципліну «Людина і природа», а також таку дисципліну з циклу вибірково-обов’язкових предметів як «Екологія» та керувати екологічними гуртками. Просимо розширити можливості працевлаштування наших випускників.

                 


З надією, викладачі та студенти
кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
кафедри екології Національного педагогічного
 університету імені М.П. Драгоманова,
 кафедри біології та екології Факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

4.05.2017

Абітурієнту


екологія, вступ до вищого навчального закладу, бакалавр, магістр, психологія, управління, менеджер, менеджмент, еколог, навчання, випускник, абітурієнт