4.10.2017

ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯМіністру освіти та науки України
Міністру екології та природних ресурсів України України

Лист-звернення

Вельмишановні Ліліє Михайлівна та Остап Михайлович!
Згідно Наказу МОН України від  06 листопада 2015 року № 1151 колишній напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» для спеціаліста та магістра були замінені на дві спеціальності  -  014 «Середня освіта (екологія) та 101 Екологія.
Натомість в наказі МОН України від 12.04.2016  № 419 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 спеціальність «Середня освіта (екологія)» була відмінена. Це викликало досить велике розчарування у студентів екологічних кафедр.
 Але ось у новому проекті типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів ми побачили введення предмету «Людина і природа». Нарешті в рамках нової дисципліни, яка читатиметься як у класах гуманітарного, так і природничого профілю діти зможуть отримати життєво-важливі компетенції екологічно безпечної поведінки в повсякденному житті: на рівні родини, села (міста) та країни. Проте ми вважаємо, що студенти кафедр екології ВНЗ України можуть з цією задачею впоратись не гірше, ніж студенти-біологи, хіміки чи географи. Адже вони вивчають весь комплекс природничих дисциплін: біологію, хімію, фізику, математику. Досить глибинно вони опановують і географію в рамках цілої лінійки географічних дисциплін - «Метеорологія і кліматологія», «Ландшафтна екологія», «Геологія», «Біогеохімія».  
Слід звернути також увагу, що саме студенти-екологи вивчають людину і природу у їх взаємодії, а не як окремі об’єкти. Про це говорять назви спецкурсів «Екологія людини», «Антропогенне навантаження», «Екотоксикологія», «Техноекологія», «Урбоекологія», «Агроекологія», «Концепція сталого розвитку», «Екологічна культура», «Етнічна екологія», «Екологічний дизайн», «Заповідна справа» тощо.
Взаємодія студентів-екологів з природою не обмежується лише теорією. Не секрет, що в усіх університетах України протягом навчання саме студенти-екологи є головними організаторами та учасниками численних природоохоронних акцій – від посадки дерев до відновлення річок. То ж хто, як не вони, можуть  передати учням цей неоцінений досвід гармонійної взаємодії людини з природою?
Відміна Наказу МОН України від  06 листопада 2015 року № 1151 щодо освітньої спеціальності студента-еколога позбавила випускників кафедр екології можливості працювати керівниками  екологічних гуртків при центрах еколого-натуралістичної творчості молоді. Між тим, в усіх регіонах України саме наші випускники працювали на цій посаді.
  Саме студенти-екологи  мають досвід написання екологічних грантових проектів, що відкриває перспективи для одержання з їхньою допомогою додаткових джерел фінансування загальноосвітніх шкіл в справах озеленення, утеплення приміщень, придбання альтернативних джерел енергії та екобезпечного освітлення.

Нарешті, в чинному класифікаторі професій ДК 003:2010   зазначається така професійна назва роботи як фахівець з екологічної освіти (КОД КП 2213.2). Хто як не студент-еколог може на найвищому професійному рівні виконувати цю роботу?

Враховуючи вище зазначене, просимо дати можливість студентам- екологам ВНЗ України, подібно до студентів-біологів, хіміків та географів, вибирати між інженерним та освітнім профілем. Вважаємо, що в загальноосвітніх школах вони можуть викладати дисципліну «Людина і природа», а також таку дисципліну з циклу вибірково-обов’язкових предметів як «Екологія» та керувати екологічними гуртками. Просимо розширити можливості працевлаштування наших випускників.

                 


З надією, викладачі та студенти
кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
кафедри екології Національного педагогічного
 університету імені М.П. Драгоманова,
 кафедри біології та екології Факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

4.05.2017

Абітурієнту


екологія, вступ до вищого навчального закладу, бакалавр, магістр, психологія, управління, менеджер, менеджмент, еколог, навчання, випускник, абітурієнт